Kadınlar Grevde

“Kadınlar Grevde”

kadinlargrevde_02

23 dk.

Türkiye, 2010

Renkli

Türkçe, İngilizce altyazılı

Yönetmenler: Güliz Sağlam – Feryal Saygılıgil
Kamera: Güliz Sağlam, İlker Berke
Kurgu: Güliz Sağlam, Feryal Saygılıgil
Müzik: Cem Ulu
Yapımcılar: Güliz Sağlam – Feryal Saygılıgil
İletişim: gulizsaglam@hotmail.com

Festivaller

  • Hangi İnsan Hakları? Belgesel Günleri, Documentarist, Aralık,2010
  • VI.Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, Mayıs 2011

Sinopsis

1987 yılında ilk açılan serbest bölgelerden biri olan Antalya Serbest Bölgesi’nde Eylül 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında bir grev gerçekleşti. Bu grevle birlikte patriyarkal kapitalizm sömürüsünün boyutlarının dünyanın çoğu yerinde aynı olduğunu, bu duruma ancak örgütlenerek direnilebileceğini, kadın dayanışmasının önemini bir kez daha kavradık. Novamed Grevi’nin en önemli özelliği “kadınların grevi” olması; Türkiye’den ve dünyadan birçok kadın örgütünün, feministlerin, sendikaların, konfederasyonların, siyasi partilerin bu greve destek vermesiydi. Belgesel, Novamedli grevci kadınların örgütlenme deneyimlerini, örgütlenmenin koşullarını, hak arama mücadelelerini gözler önüne seriyor…

 


Yönetmen Görüşü

Güliz Saglam1987 yılında ilk açılan serbest bölgelerden biri olan Antalya Serbest Bölgesi’nde Eylül 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında bir grev gerçekleşti. Bu grevle birlikte patriyarkal kapitalizm sömürüsünün boyutlarının dünyanın çoğu yerinde aynı olduğunu, bu duruma ancak örgütlenerek direnilebileceğini, kadın dayanışmasının önemini bir kez daha kavradık. Novamedli kadın işçilerin 448 günlük direnişi, Feminizmin şiarı sayılan “emeğime bedenime kimliğime dokunma” sloganının somut olarak vücut bulmasına olanak sağlamasının yanı sıra hem kadın işçilerin hem de kadın hareketinden kadınların bir araya gelerek ortak bir kamusallıkta yer almalarına, birlikte söz üretmelerine, eylemelerine, tartışma zemini yaratılmasına vesile oldu. 15 Eylül 2007’den 18 Aralık 2007’ye kadar Novamed Greviyle Dayanışma Kadın Platformu geniş katılımlı kampanyalar örgütledi.

Novamed Grevi’nin en önemli özelliği “kadınların grevi” olması; Türkiye’den ve dünyadan birçok kadın örgütünün, feministlerin, sendikaların, konfederasyonların, siyasi partilerin bu greve destek vermesiydi. Novamedli kadınların örgütlenme deneyimleri, örgütlenmenin koşulları, yolları bağlamında birçok ipucu barındırmakta: Çünkü kadınların örgütlenmesi için sadece onların ikna edilmesi, bilgilendirilmesi yetmiyor; eşlerin, babaların, ağabeylerin de ikna edilmesi bunun için de ev ziyaretleri gerekiyor.

Novamedli kadınların özne olma yolunda kendi dönüşüm, değişim, bilgilenme dinamikleri içinde kendi adlarına konuşan, gelecek nesillere direniş, örgütlenme, kolektiflik deneyimlerini, hak arama mücadelelerini aktaracak olan, kendi sözlerini üreten eyleyiciler olarak ortak bir kamusallık oluşturmak için ezilenlere, kıyıda kalanlara, sesi çıkmayanlara, kadınlara söyledikleri/paylaştıkları ve söyleyecekleri/paylaşacakları çok şeyleri var.

Biz bu sürecin önemine ve aktarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Grevin başlangıcından itibaren tanığı olduk ve 13 Şubat 2007’den itibaren belgelemeye başladık.

Bu önemli grev deneyimini gelecek kuşaklara aktarmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.